RSA Sklená - Jindřichov

(Rekreačně sportovní areál)

Mapa návrhu areálu RSA Sklená - Jindřichov
mapa lanovek

Tato stránka slouží jako informace o záměru výstavby RSA Sklená - Jindřichov.

Úvod

Cestovní ruch je obecně považován za účinný nástroj, jenž přispívá k rozvoji regionů. Přispívá ke zvýšení a zkvalitnění infrastruktury, zejména venkovských a strukturálně postižených oblastí, jejichž předpoklady jsou vhodné pro rozvoj cestovního ruchu. Pro rozvoj regionů je důležitá veřejná podpora, která je pro současný cestovní ruch velmi významná, či dokonce nepostradatelná. V případě turisticky atraktivních regionů s nízkou životní úrovní a vysokou nezaměstnaností je určitá veřejná podpora cestovního ruchu na místě v případě, že povede ke zvýšení regionální zaměstnanosti, stane se dostupným odpočinkovým místem pro turisty z průmyslových a hlukem zatižených oblastí, nebo celkově vyzdvihne úroveň regionu.Takto vybudované investice nesmí ale poškodit krajinu a životní prostředí.

Města na podporu tvorby nových pracovních míst staví průmyslové zóny, kde je připravena infrastruktura pro investory a jejich investice. Nabízejí se jim různé finanční úlevy a pobídky. Proč tedy nezkusit tuto metodu v turistickém ruchu? Nachystat v oblasti Jeseníků investiční záměr vhodný k celoročnímu využití (celoroční využití má větší návratnost než sezónní).

Na území obce Jindřichov, v místě zaniklé sklářské osady Sklená, by se dala tato metoda uplatnit. Oblast leží mimo CHKO Jeseníky. Vznikem rekreačního areálu (oblasti) by došlo ke snížení zatížení CHKO zimními i letními aktivitami turistů. Zatraktivnilo by se podhůří Jeseníků. Došlo by k celoročnímu využití ubytovacích kapacit. Propojením s lázněmi Velké Losiny by stoupla atraktivnost jak areálu, tak i lázní. Uvedené území je vhodné pro areál s letním i zimním využitím. Dostatek vody a přiměřené stavební úpravy by dokázaly zatraktivnit lokalitu pro rekreanty z celé Moravy, Čech, ale i Polska a Slovenska. Obnovit ráz krajiny, kterou původní obyvatelé vytvářely několik století. Vrátit do krajiny louky, meze, remízky, vodní plochy a vytvoři soběstačnou oblast. Snížit množství náletových dřevin a lesních monokultůr. Obnovit chov ovcí, koz a krav. Začít tvořit podmínky pro zpracovatelský průmysl.

RSA - rekreačně sportovní areál u obce Jindřichov na Šumpersku v udolí skleného potoka. Sklená je oblast bývalé osady v nadmořské výšce 550m a je obklopena třemi vrcholy: Na severovýchodě Sklenský vrch (866 m.n.v.) a Tři kameny (907 m.n.v.), na východě Ucháč (1009 m.n.v.). Údolím protéká potok Sklená voda. Oblast Sklené neleží v CHKO Jeseníky, její hranice prochází na sever od oblasti, souběžně se silnicí III. třídy z Rejholtic do Nových Losin.

Areál se skládá z několika částí:

Každá část je samostatně popsaná (někdy i graficky vyobrazená). Případným propojením Rekreačně sportovního areálu Sklená s lyžařským areálem Přemyslov, by vznikl komplexní areál pro letní i zimní využití.

Vodní nádrž

Vybudování vodní nádrže by bylo základním prvkem areálu. Bude sloužit jak k rekreaci, tak k technickým potřebám areálu (technický sníh). V současné době nejsou v podhůří Jeseníků žádné menší vodní plochy k letnímu i zimnímu využití. Vytvoření vodní nádrže by sloužilo také jako protipovodňové opatření. Kdysi na každém přítoku řek byly rybníky, které sloužily k jako zdroj energie pro mlýny a hamry. V případě vydatných dešťů zadržovaly množství vody a snižovyly nebezpečí povodní na řekách. Obnova a výstavba těchto rybníků by výrazně pomohla krajině i jejímu využití. V rámci rekreace by sloužila v letním období ke koupání a jiné vodní zábavě. Dále by zde mohl být založen obecní rybářský revír ( rybářský kroužek). V zimním období bruslení na udržované bruslařské dráze. Vodní nádrž: - Kapacita – cca 75000m3 vody. - Hráz – sypaná s odtokovým přepadem s možností regulace vodní hladiny a vypouštěcím a jímacím zařízením.

Osvětlená běžecká (běžkařská) trať - technický sníh

V areálu vybudovat cestu vhodnou v zimním období pro běžkaře a letním pro kondiční běhání, bruslení na inlainech (kvalitnější povrch) atd. Celá cesta bude osvětlena pro noční běhání a v zimě bude krytá technickým sněhem a její převýšení bude cca do 75m. Cesta bude tvořit uzavřený celek, který se bude skládat ze tří okruhů. Šířka bude umožňovat bruslařský styl v obou směrech současně. Část určená pro bruslení na inlainech v letním období bude mít asfaltový povrch o šířce 5m. V areálu běžeckých tratí postavit halu na výrobu technického sněhu.

Mapa běžeckých tratí
mapa běžeckých tratí

Horská kola, koloběžky

Využít stávající lesní cesty pro jízdu na horských kolech a koloběžkách. Vyznačit sjezdové trasy směrem k Velkým Losynám a Jindřichovu(Sklené) a okruhy - rúzné obtížnosti a délek. Vybudováním dopravních zařízení na vrch Ucháč by se nabídka tratí a jejich využití velmi rozšířilo.

Orientace v terénu

Vyznačit v terénu body dle souřadnic GPS jejichž pořadí se bude dát změnit a tyto vyhledávat pomocí mobilních telefonů. Na vyhledaných stanovištích plnit zadané úkoly(vědomostní, techniské, sportovní).

Plavecký areál(koupaliště)

V areálu zřídit možnost celoročního koupání výstavbou krytého bazénu a venkovního bazénu s přihřívanou vodou. Krytý bazén o velikosti 15m x 30m s jednou stěnou orientovanou na jih a celou prosklenou, propojenou s venkovním bazénem o velikosti 15m x 30m. V obou bazénech bude dohřívaná voda. Ve venkovní části areálu bazén s mělkou vodou a bazén sedací s vířivou vodou. V budově bazénu posilovna, masáž, rehabilitace, občerstvení.

Rozhledna s restaurací

Rozhledna – na vrcholu kopce Ucháč , výška cca 22m. Občerstvení v přízemí rozhledny – možnost celoročního provozu.Vzbudováním dopravních zařízení na vrch Ucháč by navštěvovalo více rekreantů. Vybudováním více rozhleden na dohled od sebe by se mohli pořádet různé akce(pálení čarodejnic).

Rozhledna Ucháč

rozhledna

Umělá ledová plocha

Vybudování betonové plochy s mantinely pro využití: V zimním období – bruslení V letním – Hokejbal, florbal, malá kopaná

Curlingová-petangová hala s občerstvením

Curlingová hala se třemi hracími dráhami a občersvením, odděleného prosklenou stěnou od hracích drah.

Bowligová herna

Bowlingová herna připojená ke curlingové hale.

Lyžařský areál Sklená

Lyžařský areál Ucháč n.m.v. 1010m

Lyžařský areál Sklenský vrch n.m.v. 866m

Mapa návrhu lyžařských areálů Ucháč a Sklenský vrch mapa lanovek

Lyžařský areál Tři kameny n.m.v. 890m

Mapa návrhu lyžařského areálu Tři kameny
mapa lanovek

Lanová dráha Velké Losyny - Ucháč

Zajišťuje dostupnost areálu i z Velkých Losyn a údolí Desné v zimním období. V létě jako začátek pěších a cyklistických cest z Velkých Losyn. Lanová dráha by rozšířila atraktivity lázní společně s historií, archytektůrou, papírnou, termálními lázněmi s parkem a termálním aquaparkem. Typ lanové dráhy: kabinková nebo gondolová

Mapa návrhu umístění lanové dráhy Velké Losyny - Ucháč mapa lanovek

Lanová dráha Jindřichov - Sklená

Přibližovací lanovka od železniční zastávky do areálu.

Přibližovací lanovka Jindřichov - RSA Sklená
mapa běžeckých tratí

Ifrastruktůra

Ubytování a stravování

Ubytování

bude poskytováno v hotelech, penzionech, apartmánových domech a samostatných domech k pronájmu.

Stravování

v samostatném objektu u parkoviště. Stravování v menších zařízeních dle studie:

Další možnosti areálu

Závěr

Tímto návrhem jsem chtěl ukázat na možnost, jak pomoci oblasti s vysokou mírou nezaměstnanosti. Oblast Hanušovicka je decimovanou malým počtem pracovních míst, velkou migrací obyvatelstva (domácí odchází za prací pocelé ČR a místo nich přichází lidé zavislí na cosiálních dávkách). Dalo by se říct, že v oblasti se dělá pro přírodu více jak pro lidi a spoléhat na to, že turistům bude stačit úroveň socialistické podnikové rekrace z 80tých let, která je v oblasti poskytována ze 75%, je bláhovost. Lidé požadují za své peníze kvalitní a pohodlné ubytování, vybavení na úrovni 21století, a ne pokoje vybavené odloženým nábytkem a sociáním zařízením na chodbě.

e/mailová adresa: hapet@tiscali.cz

Datum vzniku 01/2015

Made by startQ